top of page

Verschillende begrafenisceremonies afhankelijk van cultuur- en persoonsgebonden tradities

De ceremonie en de riten die aan de begrafenis of crematie voorafgaan, zijn belangrijk in elke cultuur en religie. Ze hebben een sterke symbolische waarde en moeten zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Begrafenisonderneming Vanhorenbeke, gevestigd in Vorst en Brussel, presenteert u de verschillende soorten uitvaarten.Christelijke begrafenissen

Voor zowel protestanten als katholieken bieden de dienst en de mis de gelegenheid om de overledene de laatste eer te bewijzen en de ziel toe te vertrouwen aan God. De ceremonie wordt uitgevoerd door een pastoor of priester in een kerk, gebedshuis of uitvaartcentrum. De religieuze dienst kan ook op de begraafplaats worden gehouden.

Joodse begrafenissen

In principe moet de overledene binnen 24 uur na het overlijden worden begraven. De overledene wordt in een witte lijkwade gewikkeld en in een kist gelegd. De afbeeldingen van de overledene worden omhuld met doeken en de aanwezigen reciteren psalmen. Op de dag van de begrafenis wordt de dienst direct op de begraafplaats geleid door een rabbijn. De familieleden van de overledene scheuren hun kleren om hun verdriet te symboliseren.

Boeddhistische uitvaarten

Meestal worden er wakes gehouden bij het opgebaarde lichaam in het uitvaartcentrum. Er worden kaarsen aangestoken en wierook gebrand. Bezoekers betuigen hun respect bij de baar, condoleren de familie en doen een schenking. Op de dag van de crematie houdt een monnik de grafrede, terwijl het publiek mantra’s ten gehore brengt.

Hindoeïstische uitvaartceremonies

De overledene moet binnen 24 uur na de dood worden gecremeerd. Gedurende deze tijd wordt de overleden persoon in een lijkwade gewikkeld en omgeven door bloemen. Tijdens de wake wordt een kaars aan het hoofdeinde geplaatst. De hindoepriester leidt de uitvaartceremonie en reciteert een mantra, vlak voordat de crematie plaatsvindt. Er wordt door de aanwezigen gebeden.


Voor advies over het uitvaartcentrum of voor meer informatie over een uitvaart verzorgd door een begrafenisonderneming neemt u gerust contact op met Vanhorenbeke Uitvaartverzorging.

Comments


bottom of page