top of page

Wanneer en hoe moet ik mijn testament opmaken?

Door een testament op te stellen, bepaalt u hoe uw vermogen na uw overlijden zal worden verdeeld. Joseph Vanhorenbeke Uitvaarten in Vorst (Brussel) helpt u om de balans van dit proces op te maken.

Waarom een testament opmaken?

In België bepaalt de wet hoe uw vermogen na uw overlijden onder uw erfgenamen wordt verdeeld. U hebt echter de mogelijkheid om deze bepalingen gedeeltelijk te wijzigen. Om dit te kunnen doen, is het essentieel om een testament op te stellen.

Met dit document kunt u besluiten om:

- een deel van uw erfenis na te laten aan een persoon die niet tot uw erfgenamen behoort of aan een vereniging;

- één van uw erfgenamen te bevoordelen door hem/haar een groter deel van uw bezittingen na te laten.


Wanneer moet u een testament opmaken?

Het leven is onvoorspelbaar, en het is nooit te vroeg om een testament op te stellen. Dit is nog belangrijker als u kinderen heeft. Als u over bepaalde zaken van mening verandert, heeft u altijd de mogelijkheid om dat in de loop van de tijd te veranderen.

Het opstellen van een testament maakt deel uit van begrafenisplanning in ruime zin. Het gaat erom tijdens uw leven antwoorden te geven op vragen die na uw dood zullen rijzen.


Hoe stelt u een testament op?

Uw testament kan verschillende vormen aannemen:

- het holografisch testament (ook particulier testament genoemd): dit is een document dat u zelf opstelt en dat bij een notaris kan worden neergelegd

- het notarieel testament (of authentiek testament): dit document wordt door een notaris in uw opdracht en in aanwezigheid van getuigen opgesteld, waardoor het risico van betwisting wordt beperkt

- het internationale testament: dit document is van essentieel belang als uw erfopvolging in verschillende landen moet plaatsvinden.


Het uitvaartcentrum Joseph Vanhorenbeke in geeft u advies over alle administratieve procedures rond een overlijden. Aarzel niet om contact met hen op te nemen voor meer informatie!

Comments


bottom of page