top of page

Rouwen om het verlies van een kind: hoe pakt u het aan en hoe overwint u het?

Rouwen om het verlies van een kind schudt u wakker. Deze tragische beproeving stelt vaak de zin van het leven zelf ter discussie. Hoe gaat u om met verlies als het onzegbare gebeurt? Begrafenisonderneming Joseph Vanhorenbeke legt uit hoe u dit schijnbaar onmogelijke verdriet overwint.

Voorbereiding of schok: de omstandigheden van het overlijden hebben een impact op het verdriet van ouders

Het verlies van een kind wordt niet op dezelfde manier ervaren, afhankelijk van de omstandigheden van het overlijden. Hoewel het vaak als oneerlijk wordt ervaren, is de dood soms gemakkelijker te accepteren als u als familielid of goede vriend tijd hebt gehad om u erop voor te bereiden. Dit is het geval bij ernstige ziekten, ook al blijft het verdriet enorm. De dood door een ongeval daarentegen komt als een echte schok. Ongeluk, misdaad, zelfmoord, veel ouders vertellen ons hoe ze ademloos achterbleven toen ze het nieuws van de dood van hun kind hoorden. Hoe leeft u verder als u wordt overmand door verdriet?


Essentiële steun bij het rouwen om het verlies van een kind

Volgens psychiater Elisabeth Kübler-Ross doorloopt elk individu 5 essentiële fasen in het rouwproces: ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Dit normale proces wordt niet altijd in dezelfde volgorde ervaren en het is mogelijk om 'achteruit te gaan'. Een diep gevoel van onrecht of schuld wordt gevolgd door intense woede, die op zijn beurt wordt gevolgd door totale niet-acceptatie van de realiteit. Of omgekeerd.


De dood van een kind kan een herinnering zijn aan de onzekerheid van het leven en geen enkele zin hebben. Het is moeilijk om door te gaan met de vreugden van alledag. Door uiting te geven aan uw lijden kunt u met uzelf in het reine komen en uzelf tijd geven. Uitvaartbegeleiders zijn er om elke nabestaande te steunen. Een aantal verenigingen bieden ook discussieforums aan om mensen te helpen vrijuit te praten en zich voor te bereiden op het rouwproces na de begrafenis van het kind.Het belang van het laatste eerbetoon

De begrafenis- of crematieceremonie is een belangrijke fase in het rouwproces. Het markeert een tijd van herinnering en vreugdevolle momenten. De begrafenis is een belangrijk moment van steun voor de ouders en geliefden van het overleden kind. Verdriet mag vrij worden geuit. Het is ook een moment om de dood te verankeren in religieuze en spirituele overtuigingen als deze zinvol zijn voor de familie.


Wordt u geconfronteerd met het verlies van een kind? Begrafenisonderneming Joseph Vanhorenbeke staat aan uw zijde om u door uw rouwproces heen te helpen en een begrafenis naar het evenbeeld van uw kind voor te bereiden. Contacteer ons vandaag nog.

Comentarios


bottom of page